Малката стопанка на големия площад

Посрещна ни с огромно вълнение на големия селски площад. Размахваше опашката си бързо и ни гледаше с топлокафяви любопитни очи. Първото, което мина през ума ми, беше, че има нещо детско, нещо миловидно и безкрайно добро в погледа ѝ. Приближих се към нея бавно, защото не исках да я стресна с прекаления си ентусиазъм да…