“Жажда” на Захари Карабашлиев

“Жажда” е повест, която разказва за неслучайните случайни срещи в живота на всеки човек. Онези, които ни карат да спрем за момент и да огледаме начина, по който живеем, начина, по който мислим и творим настоящето си. Текстът е лишен от надути фрази, излишно философстване и назидателен тон. Всяка от думите в него е поставена…